Alkoholmeter | Online alkoholtester

Tento online alkoholtester (alkoholmeter) slúži na približné zmeranie promile alkoholu v krvi.

Vypočíta promile alkoholu zo zadaných hodnôt a približne určí čas, ktorý musí ubehnúť, aby bolo promile alkoholu v krvi nulové. Tieto výpočty sú však približné, pretože odbúravanie alkoholu z krvi záleží od viacerých faktorov.

kg
hod
hod
%
dl

* percento alkoholu 10° piva je 3.5% a 12° piva je 5%

Promile alkoholu v krvi:

Predpokladaný čas, potrebný na odbúranie alkoholu z krvy: hod:min

Ak nechcete nikoho ohroziť, tak nešoférujte auto, pokiaľ sa alkohol neodbúra z tela. Tento výsledok množstva ‰ nemusí byť presné, presnejšie dosiahnete alkoholmetrom alebo analýzou krvi.

* Prosím, zadajte povinné údaje - vašu hmotnosť, promile alkoholu a objem vypitého alkoholu.